Naročanje v zobni ambulanti je mogoče:

 • osebno – v delovnem času
 • po pošti (Dvorakova ulica 10, 2000 Maribor, MaeDentis zobozdravstvena ambulanta)
 • po telefonu – v delovnem času
 • elektronsko (preko e-pošte ali spletne strani kontaktnega obrazca)

Paciente naročamo za konzervativno oskrbo pod stopnjo nujnosti

 • REDNO – čakalna doba okoli 60 dni
 • HITRO – čakalna doba 30 dni
 • ZELO HITRO –  čakalna doba 5 dni
 • NUJNO – ni čakalne dobe

Paciente naročamo za protetično oskrbo pod stopnjo nujnosti:

 • REDNO – čakalna doba okoli 26 dni, za prvi pregled
 • HITRO – 5 dni
 • ZELO HITRO – do 5 dni
 • NUJNO – ni čakalne dobe

Paciente vpisujemo v čakalno knjigo za protetiko po končani sanaciji zobovja in po potrditvi predloga zobno-protetične rehabilitacije od strani ZZZS.

Pooblaščene osebe za vodenje čakalnega seznama:

 • Nevena Josipović dr.dent.med.
 • Mišela Vizjak zobna asistentka
 • Anja Zajc zobna asistentka
 • Tjaša Ledinek zobna asistentka

Na dan 1.1.2020 je v naši ambulanti opredeljenih 1827 zavarovanih oseb